Support
PEARL ANDA
099-115-8989,094-451-4466
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


ยินดีต้อนรับสู่
www.pearlanda.com

บริษัท เพิร์ล อันดา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด ห้องคัดกรอง ห้องปฎิบัติการ ตามมาตรฐาน GMP PICs และ ISO std. 14644-1 โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง

- ออกแบบและติดตั้ง ระบบห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด ห้องคัดกรอง ห้องปฏิบัติการ

- ปรับปรุงระบบห้องปลอดเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพ

- แก้ไขปัญหาความชื้น

- แก้ไขปัญหาแรงดันอากาศภายในห้องให้ได้ตามที่ต้องการ

 

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท เพิร์ล อันดา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ : 8/26 ซอยสวนสยาม 9 แยก 2 (อมรพันธ์นคร 8) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. : 099-115-8989 094-451-4466

อีเมล์ : pearlanda14@gmail.com

 

คุณลักษณะของห้องคลีนรูม

คลีนรูม (Clean Room) หรือที่มักเรียกกันว่า “ห้องปลอดเชื้อ” หมายถึง ห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรยวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความสัมพัทธ์ภายในห้อง

ปัจจุบันเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่สะอาด ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Clean Room ได้แก่ โรงพยาบาล อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลที่มีความละเอียดในการทำงานสูง

Clean Room หรือ ”ห้องสะอาด” ถูกนำมาใช้ตรั้งแรกในปี คศ.1961 โดย Will Whitfield ห้องสะอาด หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาด เป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมเช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ โดยทั่วไปมลสารหรืออนุภาคในอากาศ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีชีวิต (เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต (ผง ฝุ่น) ห้องสะอาดทางชีววิทยา อุตสาหกรรมยา หรือ โรงพยาบาล จะเน้นการ ควบคุมทั้งอนุภาคที่มีชีวิต และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต เครื่องมือสำคัญในการควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศ ชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอน

 

1.อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มีความสำคัญทางด้าน การผลิต มักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72F (22.2 C) + 0.25F (0.14 C)

2.ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ขึ้นกับลักษณะงานกระบวนการผลิต หรือชนิดผลิตภัณฑ์ ในบางกรณี หากความชื้นสูงไป อาจทำให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ หรือผลิตภัณฑ์ / สาร บางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม หากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำไป จะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วน ทำให้เกิดปัญหาอนุภาคดูดติดกันได้ หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะโดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นประมาณ 50 +10%

3.ความดัน ควรรักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอ (Positive Pressure) มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิด และมีพัดลมเป่า (Air Shower) เพื่อดันลมออกไปป้องกัน มิให้อนุภาคเข้ามาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกัน ให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05 นิ้วน้ำ

4.แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 1,080 - 1,620 lux

5.ระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน

การจัดแบ่ง Class ของ Clean Room

1.Class 100

หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอบหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

2.Class 1,000

หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอบหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

3.Class 10,000

หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอบหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

ห้องคลีนรูม แบ่งตามลักษณะใช้งาน

Industrial Clean Room

เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ Microchip อุตสาหกรรม การผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ห้องสะอาดใช้การผลิตยา

เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยาห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลสู่ห้องสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

Biohazard Clean Room

เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

อ่านเพิ่มเติม...

ห้องคลีนรูม แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ

Conventional Clean Room

การไหลเวียนของอากาศเหมือนกัยระบบปรับอากาศ ที่ใช้ทั่วไป แต่ใช้ HEPA filter และจำนวนครั้งของการเปลี่ยนอากาศมากกว่า เพื่อลดความสกปรกในห้อง ห้องสะอาดแบบนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 1,000 - 10,000

อ่านเพิ่มเติม...

Horizontal Larminar Clean Room

ลมที่ความเร็วคงที่จะไหลผ่าน HEPA fliter ที่ติดตั้งเต็มพื้นที่ผนังห้องด้านหนึ่งผ่านเข้าสู่ห้องสะอาด แล้วถูกดูดกลับขึ้นด้านบนเพดานกลับไปสู่เครื่องเป่าลม ห้องชนิดนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 นิยมใช้ในอุตสาหกรรม อิเลคโทรนิคห้องปฏิบัติการทางชีววิ...

อ่านเพิ่มเติม...

Vertical Laminar Flow Clean Room

ห้องนี้จะติดตั้ง HEPA filter เต็มเพดานโดยอากาศจะถูกส่งลงจากเพดานผ่าน HEPA filter ในแนวดิ่งและลมจะกลับผ่านพื้นที่ ทำให้โปร่ง แล้วกลับสู่เครื่องเป่าลมเย็น มีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 ในทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเลคโทร

อ่านเพิ่มเติม...

     

Tel: 099-115-8989,094-451-4466Email: pearlanda14@gmail.com