Support
PEARL ANDA
099-115-8989,094-451-4466
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีรักษามาตรฐานของห้องคลีนรูม

วันที่: 03-08-2017

 วิธีควบคุมเพื่อ รักษามาตรฐาน ของห้องคลีนรูม

1. ป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกเข้ามาในห้อง

- ใช้ HEPA filter กรองอากาศที่เข้าสู่ห้อง

- รักษาความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอก(Positive Pressure)

- ทำความสะอาดร่างกายโดยล้างตัวด้วยอากาศ(Air Washer) ก่อนเข้าห้อง

2. ป้องกันการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้น

- สวมชุดพิเศษสำหรับคนงานทุกคน

- การทำงานต้องเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า

- วัสดุที่ใช้ในห้อง ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกขึ้น

3. ป้องกันการสะสมของฝุ่นผงตามผนัง

- การทำความสะอาดห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- ผนังห้องต้องทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ไม่สะสมฝุ่น

4. การปล่อยทิ้งอนุภาคหรือสิ่งสกปรกออกไปภายนอกห้อง

- ควรมีการหมุนเวียนอากาศบางส่วนออกสู่ภายนอก เพื่อลดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้น

- ควรทำที่ป้องกันมิดชิด หรือมีการดูดอากาศทิ้งเป็นจุดๆ ณ บริเวรที่มีอนุภาคซึ่งก่อให้เกิดความสกปรก

 
 

 

Tel: 099-115-8989,094-451-4466Email: pearlanda14@gmail.com